návrh loga / vizitky / reklamní materiály / katalogy / ostatní tiskoviny / webové stránky
zákazník: Normans s.r.o. / web: Normans / (2008)