návrh loga, tiskoviny, plakáty / Občanské sdružení Práh / (2010)