návrh loga a webových stránek
zákazník: Normans s.r.o. / web: Normans / (2008)