návrh loga a webových stránek
zákazník: Romana Lobodová / web: Ruční tkaní / (2009)